Kompensation

Krav

Fly

Vente periode

Gratis måltider

Op til 3 500 km

Fra 2 timer

Gratis måltider

Mere end 3 500 km

Fra 4 timer

Ret til alternativ transport

Ophævelse af kontrakten og tilbagebetaling af flybilletten

Alle fly

Fra 5 timer

Gratis overnatning på et hotel og transportomkostninger

Alle fly

4 timer eller mindre

Telekommunikation: 2 gratis telefonopkald, faxer eller e-mails

Måltider og forfriskninger

Indkvartering på hotel

Transport

EU's passagerrettigheder: Kræv yderligere tjenester

Selv om passagerernes rettigheder er de samme i alle EU-lande, varierer kravene i de forskellige lande. I Tyskland kan du på grundlag af 3 faktorer vælge, ved hvilken domstol du vil gøre dine rettigheder gældende:

 • I retten der hvor afgangsstedet er beliggende.
 • I retten der hvor flyvningens ankomststed er beliggende.
 • I retten, hvor flyselskabet har sit hovedsæde.

Det er vigtigt at kende den lovbestemte tidsfrist, der gælder for din sag. Den varierer i hele EU. I Tyskland har du f.eks. 3 år, og i Storbritannien har du 6 år til at fremsætte dit krav. Selv inden for disse tidsrammer er der variabler. I Tyskland begynder fristen ved udgangen af det år, hvor problemet med flyvningen fandt sted, mens fristen i Storbritannien begynder fra den dato, hvor problemet opstod.

Nedenstående tabel giver et overblik over de lovbestemte begrænsninger, der gælder i en række EU-lande:

Problemer med bagage: Krav om erstatning

Antallet af rejsende vokser eksponentielt, og som følge heraf er problemer under rejsen mere og mere almindelige, herunder problemer med bagagen.

Uanset hvilke problemer der måtte opstå under rejsen med din bagage, giver Montreal-konventionen dig ret til erstatning.

Forsinket/tabt bagage

I tilfælde af tabt, forsinket eller beskadiget bagage

Begrænsninger for kompensation af bagage

I henhold til Montreal-konventionen findes der erstatningskrav for internationale flyvninger mellem de kontraherende stater og indenlandske flyvninger inden for EU.

Bemærk dog, at passageren ikke kan kræve erstatning, hvis skaden skyldes selve bagagens beskaffenhed, hvis den havde en forudgående defekt, eller hvis passageren selv er skyld i bagagens beskadigelse, f.eks. ved forkert pakning af bagagen.

Hvor meget kan jeg kræve i kompensation for bagage?

I forbindelse med bagageproblemer gælder en fastsat maksimumsgrænse for kompensation. Denne grænse er på 1 131 SDR (særlige udbetalingsrettigheder). SDR er en kunstig valuta, der er oprettet af Den Internationale Valutafond for at lette omregningen til lokale valutaer. I skrivende stund svarer 1 SDR til ca. 1,24 EUR, og 1 131 SDR svarer til ca. 1 500 EUR. Det er underforstået, at dette beløb udbetales én gang pr. passager for indchecket bagage, uanset om bagagen deles med en anden person eller ej.

Denne kompensation udgør højst 1 500 EUR og skal dække:

 • Forsinket bagage: Udgifter til nødkøb, f.eks. undertøj eller hygiejneprodukter, der er købt i den periode, hvor bagagen var væk, er dækket. Du skal bevise alle dine udgifter, og du skal derfor gemme alle dine kvitteringer.
 • Beskadiget bagage: Udgifter til reparation eller den aktuelle værdi af bagage eller beskadiget indhold refunderes.
 • Mistet bagage: Udgifter til erstatningskøb og den mistede kufferts aktuelle værdi er dækket.

Få op til 1 500 € i kompensation

Ved forsinket eller bortkommet bagage skal du have kompensation for de genstande, som du havde brug for under dit ophold. Disse genstande må ikke overstige en samlet værdi på 1500 €.

Tabt / Mistet?

Op til 1 500

Tøj
Elektronik
Toiletsager

Frist for krav af din bagage

Når du fremsætter et krav i tilfælde af at din bagage er forsinket, bortkommet eller beskadiget, er det vigtigt at overholde de frister, der er fastsat i Montreal-konventionen, ellers mister du retten til erstatning.

 • Når bagage er forsinket, skal der sendes en skriftlig rapport til flyselskabet senest 21 dage efter modtagelsen af bagagen.
 • Hvis bagagen eller dens indhold er beskadiget, skal den skriftlige rapport sendes senest 7 dage efter modtagelsen af bagagen.
 • Når bagagen ikke er ankommet til destinationen efter 21 dage, betragtes den officielt som tabt. I dette tilfælde har passagererne 2 år fra flyets planlagte ankomstdato til at skrive en rapport til flyselskabet.

Oversigt over frister for krav vedrørende bagage i henhold til Montreal-konventionen

Annuller din flybooking - refundering af billetten

I dag er det hurtigere og billigere end nogensinde at bestille en flyrejse. Det er derfor forståeligt, at der sker fejl, når man forsøger at købe den billige last minute-billet, eller at der kan opstå en uforudsigelig situation, som betyder, at man er nødt til at annullere sin flybillet. I dette tilfælde kan du få en del af billetprisen tilbage. Hvis du har brug for at annullere din flybillet, gælder BGB (den tyske borgerlige lovgivning) i Tyskland.

Betingelser for refundering af en flybillet

Når en passager bestiller en flyrejse, indgår vedkommende i det væsentlige en kontrakt med flyselskabet og har ret til at annullere sin reservation uden at skulle angive nogen grund. Uanset om du pludselig blev syg lige før afgang eller sad fast i en trafikprop på vej til lufthavnen, har du ret til en del af billetprisen, selv med såkaldte “ikke-refunderbare” billetter.

Refundering af billetter

I tilfælde af et misset/ikke ombordstiget fly

Refunderbare udgifter til annulleret flybillet

Den samlede pris for en flybillet består af flere dele, som skal angives enkeltvis. Nogle omkostninger kan altid refunderes, mens andre kan tilbageholdes af flyselskabet:

 • Skatter og gebyrer gælder ikke for ikke anvendte flyvninger og skal tilbagebetales fuldt ud til passageren.
 • Den faktiske billetpris og transaktionsgebyrer kan ikke altid refunderes.

Hvor meget er din kompensation for billetten?

For en ubrugt flybillet kan du kræve de refunderbare omkostninger tilbage, som flyselskabet aldrig har betalt, da du ikke har rejst. Dette kan udgøre op til 70 % af din samlede flybillet.

Aflysning af fly: Ansøgningsfrister

Fristen for at få refunderet skatter og gebyrer fra en annulleret flybillet varierer i EU. I Tyskland har du f.eks. 3 år til at gøre dit krav gældende.

Det kan være dyrt og tidskrævende at uafhængigt gøre krav og for at gøre processen lettere kan MYFLYRIGHT, eksperterne inden for rejserettigheder, føre din sag for dig. Ved at bruge vores tjenester kan du gøre krav gældende uden nogen økonomisk risiko, samtidig med at du sparer dig selv for den stress og de anstrengelser, der er forbundet med at håndtere flyselskabet.

Scroll to Top